Werken bij De Kernen

Bij De Kernen zetten 54 collega’s zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en leven in de 38 dorpen waarin huurders wonen mogelijk te maken. Het werkgebied ligt in mooie delen van Nederland: de Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard en is verdeeld over zes gemeenten. Ruimte voor mensen is de visie van De Kernen en deze vormt het kompas van de organisatie.

Zonder winstoogmerk
We werken hard aan maatschappelijke opdrachten en hebben geen winstoogmerk. Hier werk je dus niet voor winstmaximalisatie, maar voor maximaal maatschappelijk rendement. Onze woningcorporatie is een netwerkorganisatie. We zijn goed georganiseerd, gezond en behalen op het gebied van duurzaamheid en klanttevredenheid hoge cijfers. Zo stonden we de afgelopen twee jaar in de top 10 van meest duurzame woningcorporaties van Nederland (2021 nr. 1, 2022 nr. 10). Naast duurzaamheid hebben we grote ambities op belangrijke thema’s als samenredzaamheid en zorg en wonen. De sfeer is informeel en het best te vergelijken met een familiebedrijf, die gaat voor duurzame relaties.

Duurzaam en doelgericht
Het werkveld van De Kernen is divers en boeiend. We staan midden in de maatschappij. Belangrijke thema’s die in het nieuws zijn, kom je bij ons dagelijks tegen. Denk aan de woon- en energiecrisis, het klimaat en de zorg. Wij werken aan duurzame nieuwbouw, renovaties, energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe woonvormen, digitalisering, betaalbare woonlasten, huurders betrekken, leefbare wijken, wet- en regelgeving. Daarbij werken we intensief samen met onder meer gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en andere collega corporaties. Onze bedrijfsauto's zijn al 100% elektrisch en collega's die een bedrijfsauto rijden, krijgen thuis een laadpaal gefaciliteerd. Onze insteek is altijd I=R=B. Een investering in tijd en/of geld moet resultaat opleveren én bijdragen aan de bedoeling van ons werk: mensen ruimte bieden.

De Kernen jong
Ben jij nog jong? Voor jonge medewerkers is extra aandacht. Je kunt je ruimschoots ontwikkelen in de richting en het tempo dat bij jou past. Je kunt je ook aansluiten bij een groot netwerk van jonge werknemers tot 36 jaar binnen de sector. Dit platform heet Jong Aedes. Hier staat elkaar ontmoeten, inspireren en ontwikkelen centraal. Dit is extra leuk! Je kunt hier net zo actief aan deelnemen als je wilt.

Meer weten over het hoe, wat en waarom van werken bij De Kernen?
Kijk deze drie korte filmpjes:

“ Je moet niet bij De Kernen gaan werken als je graag een manager wilt hebben of wilt zijn en van een formele organisatie houdt. Kom wel onze netwerkorganisatie versterken als je graag met plezier wilt werken, verantwoordelijkheid wilt nemen en niet bang bent om feedback te geven of te ontvangen. ”

Marinus Kempe
Directeur-Bestuurder
  • Hoofdkantoor in Hedel
  • 54 werknemers
  • 40% / 60%
  • Hybride werken
  • Netwerken & zelfregie

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Zelfregie is een van de pijlers van de organisatie. Met zelfregie werk je makkelijker in een netwerkorganisatie, die De Kernen is. De basis van zelfregie is persoonlijk leiderschap. Om daaraan te werken en jezelf nog beter te leren kennen, werkt De Kernen met Profile Dynamics®. Dit helpt je, omdat je de persoonlijke waarden die jou motiveren goed leert kennen.

Waarom werken bij De Kernen

Marinus Kempe
Marinus Kempe
Directeur-Bestuurder

Wonen is een eerste levensbehoefte van mensen. Daar een bijdrage aan leveren vind ik prachtig en waardevol werk. Bij De Kernen sta ik midden in de maatschappij, waarin veel in beweging is. Ik zet me hier vol in op mensgericht organiseren en duurzaam en betaalbaar wonen.

Gerie Keppel
Gerie Keppel
Werkvoorbereider - vakgroep PO (Planmatig Onderhoud)

Bij De Kernen heb ik de kans gekregen om te ontwikkelen van een ondersteunende functie naar een zelfstandige functie. Niet alleen energie, maar ook circulariteit en klimaatadaptatie zijn een onderdeel van de verduurzaaming van onze woningportefeuille. Samen met onze vakgroepen ervoor zorgen dat huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen met betaalbare woonlasten.

Banen bij De Kernen

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

We leven in een tijd waarin veel onder druk staat. Denk aan de wooncrisis en de klimaat- en energiecrisis. Het goede nieuws is dat wij hier iets in kunnen betekenen. Zo zetten we al jaren geleden fors in op verduurzamen waardoor we tot de meest duurzame woningcorporaties van Nederland behoren. In 2021 waren we nummer 1 en dit jaar staan we nog steeds in de top 10. Dit is een mooie prijs, maar onze grootste uitdaging is onze huurders een betaalbaar en energiezuinig huis te bieden. Een andere uitdaging is voldoende woningen beschikbaar hebben. Om onze rol als sociale huisvester goed in te kunnen vullen, werken we dan ook samen met diverse partners die net als wij graag verschil willen maken. En daarbij oog hebben voor een duurzame aanpak.

‘Ruimte voor mensen.’

De Kernen