Werken bij De Kernen

Je werkt bij De Kernen in een compacte netwerkorganisatie met ongeveer 58 ander collega’s plezierig samen aan duurzaam en goed wonen in het mooie Rivierengebied. Hierbij krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen onze gezonde en maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De winst zit vooral in de impact die we maken voor onze huurders: duurzame woningen in een fijne leefomgeving. We zijn een mensgerichte organisatie die professioneel en slagvaardig is.  

Ruimte voor mensen
Ruimte voor mensen is onze visie. We werken daarom hard aan onze maatschappelijke opdracht: betaalbare en duurzame woonruimte voor iedereen die niet zelf een huis kan kopen. Onze woningcorporatie is een netwerkorganisatie. We zijn goed georganiseerd, gezond en behalen op het gebied van duurzaamheid en klanttevredenheid hoge cijfers: de afgelopen twee jaar hebben we in de top 10 van meest duurzame woningcorporaties gestaan. Ook hebben we veel aandacht voor ‘samenredzaamheid’ en ‘zorg en wonen’. De sfeer is informeel en kun je het best vergelijken met een familiebedrijf, dat gaat voor goede relaties en continuïteit.

Duurzaam samenwerken
Het werkveld van De Kernen is divers en boeiend. Wat je in het nieuws leest, kom je bij ons elke dag tegen. Denk aan de woon- en energiecrisis, het klimaat en de zorg. Hier werk je aan duurzame nieuwbouw, renovaties, energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe woonvormen, digitalisering, betaalbare woonlasten, huurders betrekken, leefbare wijken en veel meer. Onze partners zijn onder meer gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en andere collega corporaties. Wij rijden 100% elektrisch en collega's die een bedrijfsauto rijden, krijgen thuis een laadpaal. Onze insteek is altijd I=R=B. Een investering in tijd en/of geld moet resultaat opleveren én bijdragen aan de bedoeling van ons werk: mensen ruimte bieden. 

Stagiaires en starters
Ben jij jong? Voor starters, stagiaires en jonge medewerkers hebben we extra aandacht. Je kunt je ruimschoots ontwikkelen in de richting en het tempo dat bij jou past. Ook kun je je aansluiten bij een netwerk van jonge werknemers tot 36 jaar binnen de sector. Dit platform heet Jong Aedes. Hier staat elkaar ontmoeten, inspireren en ontwikkelen centraal. Dit is leuk en interessant! Je kunt hier net zo actief aan deelnemen als je wilt.

Meer weten over het hoe, wat en waarom van werken bij De Kernen?
Kijk deze drie korte filmpjes:

Je moet niet bij De Kernen gaan werken als je graag een manager wilt hebben of wilt zijn en van een formele organisatie houdt. Kom wel onze netwerkorganisatie versterken als je graag met plezier wilt werken, verantwoordelijkheid wilt nemen en niet bang bent om feedback te geven of te ontvangen.

Marinus Kempe
Directeur-Bestuurder
  • Vernieuwd, duurzaam hoofdkantoor in Hedel (medio 2025)
  • 58 werknemers
  • 40% / 60%
  • Hybride werken
  • Netwerken & zelfregie

Ontwikkelen binnen de organisatie

Zelfregie is een van de pijlers van de organisatie. Met zelfregie werk je makkelijker in een netwerkorganisatie, die De Kernen is. De basis van zelfregie is persoonlijk leiderschap. Om daaraan te werken en jezelf nog beter te leren kennen, werkt De Kernen met Profile Dynamics®. Dit helpt je, omdat je de persoonlijke waarden die jou motiveren goed leert kennen.

Waarom werken bij De Kernen

Marinus Kempe
Marinus Kempe
Directeur-Bestuurder

Wonen is een eerste levensbehoefte van mensen. Daar een bijdrage aan leveren vind ik prachtig en waardevol werk. Bij De Kernen sta ik midden in de maatschappij, waarin veel in beweging is. Ik zet me hier vol in op mensgericht organiseren en duurzaam en betaalbaar wonen.

Gerie Keppel
Gerie Keppel
Werkvoorbereider - vakgroep PO (Planmatig Onderhoud)

Bij De Kernen heb ik de kans gekregen om te ontwikkelen van een ondersteunende functie naar een zelfstandige functie. Niet alleen energie, maar ook circulariteit en klimaatadaptatie zijn een onderdeel van de verduurzaming van onze woningportefeuille. Samen met onze vakgroepen ervoor zorgen dat huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen met betaalbare woonlasten.

Meike
Meike
Stagiair

Stagelopen bij De Kernen kan ik iedereen aanraden! Vanaf dag één voelde ik me ontzettend welkom binnen de organisatie. Tijdens mijn communicatie-afstudeeronderzoek ben ik veel te weten gekomen over de branche en heb ik veel bijgeleerd op het gebied van communicatie. Daarnaast kreeg ik volop ruimte en tijd om aan mijn onderzoek te werken. Al met al kijk ik met een fijn gevoel terug op deze afstudeerperiode!

Banen bij De Kernen

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

We leven in een tijd waarin veel onder druk staat. Denk aan de wooncrisis en de klimaat- en energiecrisis. Het goede nieuws is dat wij hier iets in kunnen betekenen. Zo zetten we al jaren geleden fors in op verduurzamen waardoor we tot de meest duurzame woningcorporaties van Nederland behoren. In 2021 waren we nummer 1 en dit jaar staan we nog steeds in de top 10. Dit is een mooie prijs, maar onze grootste uitdaging is onze huurders een betaalbaar en energiezuinig huis te bieden. Een andere uitdaging is voldoende woningen beschikbaar hebben. Om onze rol als sociale huisvester goed in te kunnen vullen, werken we dan ook samen met diverse partners die net als wij graag verschil willen maken. En daarbij oog hebben voor een duurzame aanpak.

‘Ruimte voor mensen.’

De Kernen